Flux Aeterna | Therapeut Culemborg Utrecht
Therapeut en Trainer Culemborg Utrecht Den Bosch
therapeut, psychotherapeut, trainer, Culemborg, Utrecht
21762
home,page-template-default,page,page-id-21762,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.5.2,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Olivier Winants - English Speaking Psychotherapist Brussels
Een nieuwe tijd

Er vindt een omwenteling plaats. De mensheid heeft meer dan vier decennia aan zelf-ontwikkeling gedaan, een tijd waarin het ‘Ik’ centraal stond. Het tijdperk van the self-made man. Deze focus op de individualiteit heeft ons langs één kant veel gebracht. Het was een nodige bevrijding van onderdrukkende denkbeelden van de naoorlogse jaren. Het liet een ongekend opbloeien van creativiteit en innovatie toe. Het was een noodzakelijke evolutie.

  Het probleem is dat we in deze fase zijn blijven steken. We hebben individualiteit tot een nieuwe God verheven. Veertig jaar van verheerlijking van het Ik heeft een andere waarheid versluierd: mensen worden niet gelukkig van louter met zichzelf bezig te zijn. Wij mensen voelen ons pas helemaal vervuld als we voor elkaar iets kunnen betekenen.
  Door deze vergeten waarheid zakken steeds meer mensen weg in eenzaamheid, isolatie, burn-out en zinloosheid. Die mensen zijn volgens mij boodschappers van een vergeten waarheid. De voorbodes dat we in falend verhaal leven. De lege belofte van individueel geluk en zelfmaakbaarheid houdt niet langer stand.
  Een nieuwe tijd breekt aan. Een tijd waarin wij mensen ten volle beseffen en omarmen dat we opbloeien als we voelen bij elkaar en de wereld rondom ons te horen. Wij zijn wezens van relationele insluiting, wij hebben elkaar nodig om zingeving te ervaren in dit leven.  Mensen bouwen elkaar op, wij ontwikkelen elkaar. Dat is onze evolutionaire potentie: het besef van de enorme kracht van een nieuw ‘Wij’.

Mijn Visie

Ik droom van een wereld waarin we met z’n allen beseffen hoe waardevol wij mensen voor elkaar zijn. Een wereld waarin we ten volle omarmen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen als mens. Wij mensen zijn letterlijk elkaars schepper. Er is een wereld mogelijk waarin kinderen van jongsafaan worden doordrongen van hun inherente waarde, los van prestatie, doelen of externe verwachtingen.  Waar succesvol zijn maar één ding betekent: je voelt je diep gelukkig om wie je bent en je weet dat je een plek hebt in de gemeenschap. Een wereld waarin letterlijk iederéén voelt dat die erbij hoort: no person left behind.

  Er is ons verteld dat elkaar nodig hebben een tekortkoming is, een falen van zelfstandigheid. Dit is een ware tragedie. Onze interafhankelijkheid, ons elkaar-nodig-hebben is net de vervolmaking van onze evolutionaire potentie!
  De weg naar deze nieuwe wereld is om de volgende decennia in het teken te zetten van herverbinding: The Relational Age.
  Hier ligt de grote uitdaging. Er is enorm veel pijn geleden in menselijke relaties. Uit onkunde en onwetenheid over de diepe impact van mensen op elkaar, zijn we in het verleden verschrikkelijk bot met elkaar omgegaan. We hebben elkaar zoveel lijden toegebracht. Vele mensen hebben als reactie onbewust gezworen zich voor geen enkel mens meer zo open te stellen. Nare ervaringen met onze ouders, onze peergroep en onze omgeving hebben geleid dat we ons voor dit ‘Wij’ hebben afgesloten. We hebben ons collectief gesloten voor elkaar, we zijn untouchables geworden. Toen zijn we helemaal op onszelf terug geworpen.
  De weg naar deze nieuwe herverbinding gaat doorheen al deze pijn en dit lijden. Dit kan niet anders. Als we tot een nieuw Wij willen komen, moeten we de pijn van verbroken verbinding onder ogen komen. We zien rondom ons de tol die het eist van de maatschappij als pijn weggedrukt wordt. Pijn die niet erkend wordt, gaat ondergronds en richt verdere schade aan. De rekening wordt dan steevast betaald door onschuldige mensen: onze partner, onze collega’s of buren en het ergst van al: onze eigen kinderen.
  Elke vezel in mijn lijf zet zich in voor deze herverbinding. Het zal om heel veel zachtheid en diepe moed vragen. Het vraagt allereerst om met elkaar de moed te verzamelen om de pijn met elkaar te delen, om weer toe te laten geraakt te worden. Om de maskers af te zetten, de ‘ happy emojis’ even achterwege te laten. Om dan vervolgens met elkaar weer zorg te dragen voor de pijn. Heling behelst het heel worden, het weer toelaten wat weggedrukt is. En dat kunnen we enkel met elkaar. Dat is de grootste gift die mensen elkaar kunnen schenken.

9904